Disclaimer

Deze website is een onafhankelijke site. Deze website gaat over LEGO®. Echter deze website wordt op geen enkele wijze ondersteund of onderhouden door LEGO®.

De website en de inhoud komen geheel voor persoonlijke titel van ondergetekende, en alles is met de grootste zorg samengesteld. Ik doe mijn best om de website zo actueel mogelijk te houden, en de links regelmatig te controleren op werking en juiste verwijzing.

Ik draag geen enkele verantwoordelijkheid voor de externe websites waarnaar wordt verwezen. Het is niet mogelijk mij aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade, ontstaan als gevolg van deze website.

Indien een link ongepaste of onjuiste informatie bevat laat het mij dan weten zodat ik de nodige maatregelen kan treffen.

De rechten van het merk LEGO® berust bij de LEGO®-groep. Meer informatie vindt u op www.lego.nl, of via de link onderaan de pagina.

De inhoud van deze website inclusief de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, enzovoort zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij ondergetekende persoonlijk. Zonder schriftelijke toestemming van ondergetekende is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. Over de reproductie van de informatie kunt u per email contact met mij opnemen.

De eigenaar, beheerder en designer.

René Schulte

E-mail mij

Rechtstreekse link naar mijn webwinkel

Brickfactory

Site met bijna alle bouwtekeningen digitaal

LEGO® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO®-Groep. Deze website wordt niet door de LEGO®-Groep gesteund, geautoriseerd of goedgekeurd.

Leest  u ook eens de fairplay pagina op de officiële legowebsite

 ©2014 copyright, webdesign en invulling; René Schulte